Kvantemekanisk simulering af elektrondynamikken i ionstrålekræftterapi
Adrian Bøgh Salo, Andreas Alberg-Fløjborg, Ilia A. Solov'yov
Kvant
3
18-20
2018
abstract
Ionstrålekræftterapi vinder kraftigt frem som behandlingsform. Selvom behandlingen giver gode resultater og de kliniskeeffekter er veldokumenterede, er der stadig mangler i forståelsen af den underliggende fysik. Det komplicerede ligger i, at man for at kunnegive en akkurat beskrivelse af hele processen er nødt til at tage højde for effekter på mange forskellige niveauer, fra kvantemekanisk skala til effekter på celler og væv. Vi har simuleret nogle af de kvantemekaniske processer, der påvirker en kræftcelles DNA. Artiklen her giver et kort overblik over relevansen og vigtigheden i at studere de kollisionsprocesser, der er en del af IBCT, og hvordan de grundlæggende processer kan modelleres med tidsafhængig kvantemekanik.
note

Paper only available in Danish